Ưu Điểm Phần Mềm Tính Cước Tổng Đài

admin Tháng Ba 30, 2021

Người dùng hiện nay có thể dùng phần mềm tính cước tổng đài với rất nhiều ưu điểm như tính cước phí của từng đầu máy lẻ, tính cước theo account code hoặc cảnh báo vượt ngân sách, thống kê báo cáo tự động và có thể tính được cước của tất cả các loại tổng đài như IP, Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar,… mọi model UCM6102/6104/6108/6116, UCM6510, Yeastar mọi model

Ưu Điểm Phần Mềm Tính Cước Tổng Đài

Phần mềm tính cước tổng đài có nhiều ưu điểm, hỗ trợ rất tốt cho đơn vị sử dụng tổng đài trong việc quản lý hệ thống

– Tính cước cho các loại tổng đài, trong đó có tổng đài 1900

– Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng đầu máy lẻ.

– Kiểm soát thời gian nhân viên gọi

– Tạo mã cung cấp cho nhân viên, khi đó ai có mã mới thực hiện được cuộc gọi.

– Không bị mất cước ngay cả khi cài lại máy tính

– Hệ thống phần mềm bảo hành trọn đời theo máy tính

– Dễ dàng sử dụng và quản lý

Giao diện phần mềm

Hướng dẫn xuất báo cáo cuộc gọi

– Báo cáo thì bạn có thể xuất theo dạng Máy lẻ/ Theo Phòng Ban/ Theo tên nhân viên hoặc theo Pincode (account code)

– Có thể báo chi tiết từng cuộc gọi hoặc báo cáo tổng hợp theo ngày/tuần/tháng

Cách kết nối các dòng tổng đài

Cập nhật thêm danh sách nhân viên