Tư vấn tài chính là gì? Các vấn đề cơ bản cần biết về tư vấn tài chính

admin Tháng Mười Hai 15, 2019

Bạn đang tìm hiểu về giáo dục và chuẩn bị cần thiết để trở thành một nhà tư vấn tài chính là gì? Có một cái nhìn nhanh chóng về các yêu cầu, cũng như chi tiết về nhiệm vụ công việc, triển vọng và tiền lương để tìm hiểu xem tư vấn tài chính là lĩnh vực dành cho bạn.

Chuyên viên tư vấn tài chính, hoặc cố vấn tài chính, làm việc cho các tổ chức tài chính hoặc là chuyên gia tự làm việc giúp khách hàng quản lý tài chính của họ. Những chuyên gia này thường cần ít nhất một bằng cử nhân để vào lĩnh vực này.


TƯ VẤN TÀI CHÍNH LÀ GÌ?


Tư vấn tài chính là gì? Đây là ngành nghề liên quan đến tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính. Bạn được yêu cầu sử dụng kiến thức về thuế và chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, và bất động sản.

Tư vấn tài chính làm việc với khách hàng để phát triển các kế hoạch tài chính cá nhân để tiết kiệm, nghỉ hưu, đầu tư và bảo hiểm. Họ dành nhiều thời gian để tiếp thị kinh doanh và tuyển dụng khách hàng mới. Nhiều người trở thành cả hai được chứng nhận trong kế hoạch tài chính và được cấp phép để bán các sản phẩm tài chính.

Giáo dục bắt buộc Bằng cử nhân
Yêu cầu bổ sung Giấy phép nhà nước; chứng nhận tự nguyện có thể được yêu cầu bởi một số nhà tuyển dụng
Triển vọng công việc (2018 – 2028) Tăng trưởng 7% (dành cho cố vấn tài chính cá nhân)
Mức lương trung bình (2018) 20 triệu ~ 25 triệu (dành cho cố vấn tài chính cá nhân)

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TIẾNG ANH LÀ GÌ?


CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Tư vấn tài chính trong tiếng anh là Financial Consultant, hoặc Financial advice.

Chuyên viên tư vấn tài chính sẽ được gọi là Financial advisor.


CÔNG VIỆC TƯ VẤN TÀI CHÍNH LÀ GÌ?


Chuyên viên tư vấn tài chính làm việc với các công ty hoặc cá nhân để lập kế hoạch cho tương lai tài chính của họ bằng cách cung cấp thông tin và hướng dẫn về các chủ đề bao gồm thuế, đầu tư và quyết định bảo hiểm. Thường được gọi là cố vấn tài chính, những chuyên viên tư vấn này làm việc chặt chẽ với khách hàng để đưa ra lời khuyên tài chính cá nhân.

Tư vấn cũng có thể chỉ đạo việc mua và bán cổ phiếu và trái phiếu cho khách hàng của họ. Một số chuyên viên tư vấn làm việc cho các công ty tư vấn tập trung vào nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp hoặc ngành cụ thể.


NHIỆM VỤ CỦA MỘT CỐ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN LÀ GÌ?


Các chuyên viên tư vấn gặp gỡ khách hàng để đánh giá tình hình tài chính của họ để đưa ra một kế hoạch tài chính bao gồm cả các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn. Tư vấn giúp khách hàng có các quyết định lập kế hoạch tài chính cho nghỉ hưu, giáo dục, chi phí và đầu tư hàng ngày. Họ gặp gỡ khách hàng thường xuyên để đánh giá sự thay đổi cuộc sống như hôn nhân, thay đổi công việc hoặc sinh con sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của khách hàng. Ngoài ra, nhiều chuyên viên tư vấn được phép mua và bán các sản phẩm tài chính như chính sách bảo hiểm, cổ phiếu và trái phiếu.

Các nhà tư vấn dành phần lớn thời gian của họ để tiếp cận với các khách hàng tiềm năng và xây dựng một cơ sở khách hàng mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là các chuyên viên tư vấn thường đi du lịch hoặc làm việc ngoài giờ truyền thống để gặp gỡ khách hàng tại nhà hoặc doanh nghiệp của họ. Tư vấn cũng có thể cung cấp các lớp lập kế hoạch tài chính hoặc hội thảo để tiếp cận với các khách hàng tiềm năng.


YÊU CẦU CÔNG VIỆC CHO TƯ VẤN TÀI CHÍNH


Chuyên viên tư vấn tài chính thường có bằng cử nhân hoặc cao học về tài chính hoặc một lĩnh vực liên quan. Một số trường cao đẳng và đại học cung cấp bằng cấp về tư vấn tài chính. Những người khác cung cấp mức độ tổng quát hơn cho những người muốn đi vào con đường sự nghiệp này. Chuyên viên tư vấn tài chính tiềm năng kiếm được bằng cấp về tài chính, toán, kinh doanh hoặc kinh tế để chuẩn bị cho lĩnh vực này.

Các chứng chỉ, chẳng hạn như chứng chỉ Kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP), giúp các chuyên viên tư vấn cải thiện vị thế chuyên nghiệp của họ và được các nhà tuyển dụng xem xét thuận lợi. Hội đồng Tài chính được cấp chứng nhận, yêu cầu ứng viên phải có ba năm kinh nghiệm liên quan và bằng cử nhân.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC CHO TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Ngoài ra, ứng viên phải vượt qua một kỳ thi toàn diện bao gồm các khía cạnh chính của quy trình lập kế hoạch tài chính. Các ứng cử viên để chứng nhận phải tuân thủ một bộ quy tắc đạo đức và hoàn thành 30 giờ giáo dục thường xuyên cứ sau hai năm để duy trì hiện hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính luôn thay đổi.

Để bán chứng khoán, tư vấn phải được cấp phép và đăng ký với nhà nước cụ thể của họ và Ủy ban giao dịch chứng khoán. Sự đa dạng của các giấy phép cần thiết bởi các chuyên viên tư vấn tài chính phụ thuộc vào các sản phẩm họ muốn cung cấp cho khách hàng của họ. Những người bán sản phẩm bảo hiểm cũng phải được cấp phép bởi hội đồng nhà nước.


MỨC LƯƠNG VÀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH


Tính đến năm 2018 – 2019, mức lương trung bình hàng năm cho các cố vấn tài chính cá nhân khoảng 20 – 25 triệu. Việc làm của các dự án trong lĩnh vực tư vấn tài chính sẽ tăng 7%, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình, từ năm 2018 đến năm 2028.

Mặc dù bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan đến tài chính là một yêu cầu công việc thiết yếu đối với các chuyên viên tư vấn tài chính, việc cấp phép cũng có thể được yêu cầu để bán chứng khoán. Chứng nhận có sẵn và có thể nâng cao triển vọng nghề nghiệp, mặc dù nó thường là tự nguyện. Kiếm bằng thạc sĩ là một cách khác để các chuyên viên tư vấn tài chính củng cố hồ sơ xin việc của họ.


CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?


Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc sáp nhập và mua lại của các công ty khác. Họ thường làm việc cho các ngân hàng đầu tư lớn hoặc các công ty tư vấn doanh nghiệp. Nghề nghiệp này đòi hỏi bằng cử nhân tài chính hoặc lĩnh vực kinh doanh liên quan, mặc dù nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên có bằng MBA. Sự nghiệp này có thể thu hút một cá nhân có lợi ích trong kinh doanh, tài chính và đàm phán công ty.

Giáo dục bắt buộc Bằng cử nhân tài chính hoặc lĩnh vực liên quan
Khuyến nghị bổ sung Bằng MBA, chứng nhận tự nguyện
Kinh nghiệm làm việc điển hình Hơn 5 năm
Mức lương trung bình (2018) 30 ~ 35 triệu (cho tất cả các nhà quản lý tài chính)
Dự kiến ​​tăng trưởng công việc (2018-2028)  Tăng trưởng 16% (cho tất cả các nhà quản lý tài chính)

CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?


Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên về sáp nhập và mua lại (M & A). Việc sáp nhập là khi hai công ty trở thành một, thường thông qua cổ phần, trong khi việc mua lại đề cập đến việc tiếp quản công ty hoàn chỉnh. Một cố vấn tài chính làm trung gian cho các giao dịch này và bảo vệ lợi ích của khách hàng, công ty thực hiện đấu thầu hoặc công ty mục tiêu.

Đây là một công việc đòi hỏi liên quan đến nhiều giờ. Có thể mất vài tháng để đàm phán một thỏa thuận có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Nhiệm vụ công việc điển hình bao gồm kiểm tra bảng cân đối của công ty, tìm kiếm các khoản đầu tư phù hợp và phân tích tài chính doanh nghiệp của một công ty mục tiêu để đề xuất một đề nghị công bằng.

Các chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng có thể đánh giá giá trị của một thỏa thuận, phân tích tiết kiệm chi phí và tìm cách tài trợ cho giao dịch. Họ thường dự đoán phản ứng của thị trường và làm việc kết hợp với đội ngũ pháp lý để xem thỏa thuận hoàn tất.


TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP VÀ THÔNG TIN VỀ LƯƠNG


Cơ hội việc làm cho các nhà quản lý / huyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp được dự đoán sẽ tăng 16% trong giai đoạn 2018 đến 2028. Tốc độ tăng trưởng này nhanh hơn nhiều so với mức trung bình, và những người xin việc có chuyên môn về kế toán hoặc tài chính và bằng thạc sĩ nên có triển vọng nghề nghiệp tốt. Các nhà quản lý tài chính kiếm được trung bình 30 ~ 35 triệu / tháng hàng năm kể từ năm 2018.


YÊU CẦU GIÁO DỤC CỦA CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH LÀ GÌ?


Cần có bằng cử nhân tài chính, kế toán hoặc kinh doanh. Nhiều sinh viên thấy hữu ích khi tham gia các câu lạc bộ tài chính đại học hoặc đại học để kết nối với những người trong ngành tài chính. Một số công ty thích tuyển dụng những ứng viên đã có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Được thuê bởi các ngân hàng đầu tư hàng đầu, ví dụ, nó giúp tốt nghiệp từ một trường kinh doanh hàng đầu. Nhiều tổ chức tài chính lớn nhất tuyển dụng nhân tài trực tiếp từ các chương trình MBA.


Nếu doanh nghiệp của bạn muốn đầu tư cho các chuyên viên tư vấn tài chính tổng đài chất lượng, đừng ngần ngại đăng ký dịch vụ tổng đài 1900. Tổng đài 1900 sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tư vấn và tiếp cận đối tượng khách hàng. Liên hệ chúng tôi qua tổng đài 1900 0234 để được tư vấn lắp đặt hỗ trợ nhiệt tình nhất.