Tích hợp PBX với hệ thống ERP

admin Tháng Sáu 11, 2023

Làm sao để tích hợp Tổng đài PBX với hệ thống ERP?

Tích hợp Tổng đài PBX với hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một số công nghệ khác nhau. Dưới đây là một số cách phổ biến để tích hợp hai hệ thống này:

  1. Sử dụng API: Nhiều hệ thống ERP cung cấp các API (Application Programming Interface) để cho phép tích hợp với các hệ thống khác. Các API này cho phép Tổng đài PBX gửi và nhận dữ liệu từ hệ thống ERP. Điều này cho phép các cuộc gọi được liên kết với các tài liệu và thông tin khác trong hệ thống ERP.
  2. Sử dụng phần mềm tích hợp: Có nhiều phần mềm tích hợp Tổng đài PBX và ERP có sẵn trên thị trường. Những phần mềm này cho phép các cuộc gọi được đồng bộ hóa với các thông tin trong hệ thống ERP và cung cấp các chức năng bổ sung như quản lý cuộc gọi và tự động cập nhật dữ liệu.
  3. Sử dụng các giải pháp đám mây: Nhiều giải pháp đám mây cung cấp tính năng tích hợp Tổng đài PBX và ERP. Những giải pháp này thông thường cung cấp các API và phần mềm tích hợp để cho phép các cuộc gọi được liên kết với các tài liệu và thông tin trong hệ thống ERP.

Tuy nhiên, trước khi tích hợp Tổng đài PBX và ERP, bạn nên xác định rõ mục đích và nhu cầu của doanh nghiệp để đảm bảo tích hợp được thực hiện đúng cách và đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các công nghệ và giải pháp lắp đặt tổng đài ảo trên thị trường trước khi quyết định chọn một giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp

Các phần mềm tích hợp Tổng đài PBX và ERP. phổ biến

Đây là một số phần mềm tích hợp Tổng đài PBX và ERP phổ biến:

  1. Odoo: Odoo là một hệ thống ERP mã nguồn mở và cung cấp tính năng quản lý cuộc gọi tích hợp sẵn. Với tính năng này, các cuộc gọi có thể được đồng bộ hóa với các thông tin khác trong hệ thống ERP của bạn.
  2. Salesforce: Salesforce là một giải pháp quản lý khách hàng (CRM) phổ biến và cũng cung cấp tính năng tích hợp Tổng đài PBX. Các cuộc gọi có thể được ghi lại và đồng bộ hóa với các thông tin khách hàng trong hệ thống Salesforce của bạn.
  3. Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365 là một hệ thống ERP và CRM tích hợp và cũng có tính năng tích hợp Tổng đài PBX. Các cuộc gọi có thể được liên kết với các thông tin khác trong hệ thống Dynamics 365 của bạn.
  4. Zoho: Zoho là một giải pháp nền tảng đám mây và cung cấp tính năng tích hợp Tổng đài PBX. Các cuộc gọi có thể được đồng bộ hóa với các thông tin khác trong hệ thống ERP và CRM của bạn.
  5. NetSuite: NetSuite là một hệ thống ERP và CRM tích hợp và cũng cung cấp tính năng tích hợp Tổng đài PBX. Các cuộc gọi có thể được liên kết với các thông tin khác trong hệ thống NetSuite của bạn.

>>> Hỏi đáp tổng đài ảo Tổng đài PBX

Các giải pháp này đều cung cấp tính năng tích hợp Tổng đài PBX và ERP và được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn và nhỏ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trước khi quyết định chọn một giải pháp, bạn nên xem xét các yêu cầu kinh doanh của mình và đảm bảo rằng giải pháp được chọn phù hợp với nhu cầu của bạn.