Những nhà cung cấp dịch vụ tổng đài điện thoại ip ở Việt Nam

admin Tháng Bảy 5, 2023

Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều nhà cung cấp dịch vụ tổng đài điện thoại IP, bao gồm:

 1. FPT Telecom: FPT Telecom là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tổng đài điện thoại IP hàng đầu tại Việt Nam. FPT Telecom cung cấp các giải pháp tổng đài điện thoại IP cho các doanh nghiệp và tổ chức với nhiều tính năng tiên tiến như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến, tổng đài trên đám mây…
 2. Viettel: Viettel cũng là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tổng đài điện thoại IP uy tín tại Việt Nam. Viettel cung cấp các giải pháp tổng đài điện thoại IP cho các doanh nghiệp với nhiều tính năng tiên tiến như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến, quản lý lịch làm việc…
 3. VNPT: VNPT là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất tại Việt Nam và cũng cung cấp dịch vụ tổng đài điện thoại IP cho các doanh nghiệp và tổ chức. Các giải pháp tổng đài điện thoại IP của VNPT có nhiều tính năng tiên tiến như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến, tổng đài trên đám mây…

Ngoài ra, còn có một số nhà cung cấp dịch vụ tổng đài điện thoại IP khác tại Việt Nam như MobiFone, CMC Telecom, VDC, Viettel IDC, VinaPhone… Tùy vào yêu cầu và nhu cầu của doanh nghiệp, bạn có thể lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp để triển khai giải pháp tổng đài điện thoại IP.

Sự khác biệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống điện thoại IP tại Việt Nam

Sự khác biệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống điện thoại IP tại Việt Nam có thể khác nhau về giá cả, tính năng và khách hàng mục tiêu. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa các nhà cung cấp:

 • FPT Telecom: FPT Telecom được biết đến với việc cung cấp các giải pháp hệ thống điện thoại IP tiên tiến với các tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến và hệ thống điện thoại dựa trên đám mây. FPT Telecom chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Viettel: Viettel là một trong những công ty viễn thông lớn nhất tại Việt Nam và cung cấp giải pháp hệ thống điện thoại IP với các tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến và quản lý lịch trình. Khách hàng mục tiêu của Viettel chủ yếu là các doanh nghiệp lớn.
 • VNPT: VNPT là một công ty viễn thông lớn khác tại Việt Nam cung cấp các giải pháp hệ thống điện thoại IP với nhiều tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến, hệ thống điện thoại dựa trên đám mây và quản lý lịch trình. VNPT chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • MobiFone: MobiFone là nhà mạng di động tại Việt Nam cung cấp giải pháp hệ thống điện thoại IP với các tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến và quản lý lịch biểu. MobiFone chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

>>> Làm sao để tìm địa chỉ IP của tổng đài điện thoại IP?

 • CMC Telecom: CMC Telecom là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp các giải pháp hệ thống điện thoại IP với các tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến và hệ thống điện thoại trên nền tảng đám mây. CMC Telecom chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp lớn.
 • VDC: VDC là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và đám mây tại Việt Nam cung cấp giải pháp hệ thống điện thoại IP với các tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến và hệ thống điện thoại trên nền tảng đám mây. VDC chủ yếu hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Viettel IDC: Viettel IDC là công ty con của Viettel cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và đám mây tại Việt Nam. Viettel IDC cũng cung cấp các giải pháp hệ thống điện thoại IP với các tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến và hệ thống điện thoại dựa trên đám mây. Viettel IDC chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp lớn.
 • VinaPhone: VinaPhone là nhà mạng di động tại Việt Nam cung cấp giải pháp hệ thống điện thoại IP với các tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị trực tuyến và quản lý lịch biểu. VinaPhone chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

IP Telephony cloud services concept, ip phone device on blurred data center and connection of cloud services icon

Nhìn chung, sự khác biệt chính giữa các nhà cung cấp này nằm ở giá cả, tính năng và khách hàng mục tiêu của họ. Điều quan trọng là phải đánh giá cẩn thận những khác biệt này và chọn nhà cung cấp phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh và ngân sách của bạn.