Làm sao để tìm địa chỉ IP của tổng đài điện thoại IP?

admin Tháng Bảy 5, 2023

Quy trình tìm địa chỉ IP có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành và cách cấu hình của thiết bị mà tổng đài IP được kết nối đến. Nếu bạn không thể tìm thấy địa chỉ IP của tổng đài IP, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn để được hỗ trợ.

Tìm địa chỉ IP của tổng đài điện thoại IP?

Để tìm địa chỉ IP của tổng đài IP, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào máy tính hoặc thiết bị mà tổng đài IP được kết nối đến.
 2. Mở cửa sổ Command Prompt trên Windows hoặc Terminal trên Mac.
 3. Nhập lệnh “ipconfig” trên Windows hoặc “ifconfig” trên Mac và nhấn Enter.
 4. Tìm kiếm địa chỉ IP của mạng của bạn. Thông thường, địa chỉ IP của mạng sẽ được hiển thị bên cạnh “Default Gateway”.
 5. Nhập địa chỉ IP của mạng vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Ví dụ: nếu địa chỉ IP của mạng của bạn là 192.168.1.1, bạn có thể nhập “http://192.168.1.1” vào thanh địa chỉ của trình duyệt.
 6. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào giao diện quản trị của tổng đài IP. Thông tin đăng nhập này cũng có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn.
 7. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển đến giao diện quản trị của tổng đài IP. Tại đây, bạn có thể cấu hình các tính năng của tổng đài IP, bao gồm cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi đến số bên ngoài.

>>> Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài ip đến một số bên ngoài?

Có cách nào khác để tìm địa chỉ IP của tổng đài IP không?

Có nhiều cách khác nhau để tìm địa chỉ IP của tổng đài IP, tùy thuộc vào thiết bị mà tổng đài IP được kết nối đến và cách cấu hình của nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn. Dưới đây là một số cách thông dụng để tìm địa chỉ IP của tổng đài IP:

 1. Kiểm tra hồ sơ cấu hình của tổng đài IP: Nếu bạn đã được cấu hình tổng đài IP, bạn có thể kiểm tra hồ sơ cấu hình để tìm địa chỉ IP của tổng đài IP. Thông thường, địa chỉ IP sẽ được liệt kê trong phần cấu hình mạng.
 2. Sử dụng công cụ quản lý mạng: Nếu bạn đang sử dụng một công cụ quản lý mạng, bạn có thể tìm địa chỉ IP của tổng đài IP bằng cách chọn thiết bị tương ứng và kiểm tra thông tin mạng.
 3. Sử dụng ứng dụng quản lý mạng: Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng quản lý mạng, bạn có thể tìm địa chỉ IP của tổng đài IP bằng cách thực hiện quét mạng để tìm các thiết bị được kết nối.
 4. Kiểm tra hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ: Nếu bạn không thể tìm địa chỉ IP của tổng đài IP bằng cách nào trên, bạn có thể kiểm tra hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

Lưu ý rằng quy trình tìm địa chỉ IP có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị mà tổng đài IP được kết nối đến và cách cấu hình của nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn.

Cách kiểm tra hồ sơ cấu hình của tổng đài IP?

Để kiểm tra hồ sơ cấu hình của tổng đài điện thoại IP, bạn cần truy cập vào giao diện quản trị của tổng đài IP. Quy trình truy cập này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tổng đài IP mà bạn đang sử dụng và cách cấu hình của nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể truy cập vào giao diện quản trị của tổng đài IP bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở trình duyệt web trên máy tính của bạn.
 2. Nhập địa chỉ IP của tổng đài IP vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Địa chỉ IP này có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn. Thông thường, địa chỉ IP này sẽ có dạng như 192.168.1.1 hoặc 10.0.0.1.
 3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào giao diện quản trị của tổng đài IP. Thông tin đăng nhập này cũng có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn.
 4. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển đến giao diện quản trị của tổng đài IP. Tại đây, bạn có thể kiểm tra hồ sơ cấu hình của tổng đài IP bằng cách tìm kiếm các tùy chọn cấu hình mạng và điều chỉnh cấu hình theo ý muốn.

Nếu bạn không biết địa chỉ IP, tên đăng nhập hoặc mật khẩu của tổng đài IP, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn để được hỗ trợ.