Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài ip đến một số bên ngoài?

admin Tháng Bảy 5, 2023

Để chuyển cuộc gọi từ tổng đài IP đến số bên ngoài, tổng đài IP của bạn phải được cấu hình để cho phép chuyển tiếp cuộc gọi đến số bên ngoài. Nếu tổng đài IP của bạn không được cấu hình để cho phép chuyển tiếp cuộc gọi đến số bên ngoài, bạn cần liên hệ với quản trị viên hệ thống của mình để yêu cầu cấu hình hoặc để biết thêm chi tiết về cách thực hiện chuyển tiếp cuộc gọi từ tổng đài IP đến số bên ngoài.

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài ip đến một số bên ngoài?

Để chuyển cuộc gọi từ tổng đài IP đến một số bên ngoài, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Trong khi đang trong cuộc gọi, nhấn nút chuyển tiếp trên điện thoại hoặc màn hình tổng đài.
 2. Nhập số điện thoại của người mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi đến.
 3. Chờ cho người đó trả lời cuộc gọi.
 4. Nếu người đó chấp nhận cuộc gọi, cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến số điện thoại bên ngoài mà bạn đã nhập.
 5. Nếu người đó không trả lời cuộc gọi, bạn có thể chọn để gọi lại hoặc quay về cuộc gọi ban đầu.

>>> TÍNH NĂNG CHUYỂN TIẾP CUỘC GỌI CỦA TỔNG ĐÀI VOIP

Làm thế nào để yêu cầu cấu hình tổng đài IP cho phép chuyển tiếp cuộc gọi đến số bên ngoài?

Để yêu cầu cấu hình tổng đài IP cho phép chuyển tiếp cuộc gọi đến số bên ngoài, bạn cần liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc nhà cung cấp dịch vụ tổng đài IP của bạn. Quản trị viên hệ thống hoặc nhà cung cấp dịch vụ sẽ có thể hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này, bao gồm các bước sau:

 1. Truy cập vào giao diện quản trị của tổng đài IP.
 2. Tìm kiếm và chọn tùy chọn cho phép chuyển tiếp cuộc gọi đến số bên ngoài.
 3. Thực hiện cấu hình bằng cách nhập thông tin cần thiết, chẳng hạn như số điện thoại bên ngoài mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi đến.
 4. Lưu lại các thay đổi và khởi động lại tổng đài IP nếu cần thiết.

Lưu ý rằng quy trình cấu hình có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và loại tổng đài IP mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn không có quyền truy cập vào giao diện quản trị hoặc không biết cách cấu hình, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để được hỗ trợ.

Cách truy cập vào giao diện quản trị của tổng đài IP

Việc truy cập vào giao diện quản trị của tổng đài điện thoại IP có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tổng đài IP mà bạn đang sử dụng và cách cấu hình của nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể truy cập vào giao diện quản trị của tổng đài IP bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở trình duyệt web trên máy tính của bạn.
 2. Nhập địa chỉ IP của tổng đài IP vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Địa chỉ IP này có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn. Thông thường, địa chỉ IP này sẽ có dạng như 192.168.1.1 hoặc 10.0.0.1.
 3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào giao diện quản trị của tổng đài IP. Thông tin đăng nhập này cũng có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn.
 4. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển đến giao diện quản trị của tổng đài IP. Tại đây, bạn có thể cấu hình các tính năng của tổng đài IP, bao gồm cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi đến số bên ngoài.

Nếu bạn không biết địa chỉ IP, tên đăng nhập hoặc mật khẩu của tổng đài IP, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn để được hỗ trợ.