Hỏi đáp về tổng đài điện thoại Avaya?

admin Tháng Sáu 26, 2023

1. Hỏi: Làm sao để  kiểm tra xem tính năng tự động gọi lại của tổng đài điện thoại Avaya đã được kích hoạt hay chưa?

Trả lời:

Để kiểm tra xem tính năng tự động gọi lại đã được kích hoạt hay chưa trên hệ thống Avaya, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

 1. Truy cập vào giao diện quản trị của hệ thống Avaya.
 2. Tìm và chọn tính năng Auto Call Back trong phần cấu hình tổng đài điện thoại.
 3. Kiểm tra xem tính năng tự động gọi lại đã được kích hoạt cho thiết bị hoặc nhóm thiết bị mà bạn quan tâm hay chưa. Nếu tính năng này đã được kích hoạt, bạn sẽ thấy các thiết lập cấu hình có sẵn để quản lý tính năng này.
 4. Nếu tính năng tự động gọi lại chưa được kích hoạt, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách thực hiện các bước cấu hình như đã đề cập ở trên.

>>> Tính năng của hệ thống tổng đài điện thoại Avaya?

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra xem tính năng tự động gọi lại có hoạt động hay không bằng cách kiểm tra các báo cáo về các cuộc gọi lại trong hệ thống Avaya. Hệ thống này sẽ tự động ghi nhận các yêu cầu gọi lại và hiển thị chúng trong các báo cáo để bạn có thể xem thông tin về thời gian chờ đợi, số lượng cuộc gọi lại và thời gian phản hồi. Nếu bạn thấy các báo cáo này, điều đó cho thấy rằng tính năng tự động gọi lại đã được kích hoạt và đang hoạt động trên hệ thống Avaya của bạn.

2. Làm thế nào để tôi xem các báo cáo về các cuộc gọi lại trong hệ thống Avaya?

Để xem các báo cáo về các cuộc gọi lại trong hệ thống Avaya, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

 1. Truy cập vào giao diện quản trị của hệ thống Avaya.
 2. Tìm và chọn tính năng báo cáo (report) hoặc tính năng giám sát tổng đài điện thoại (call center monitoring) trong phần cấu hình tổng đài điện thoại.
 3. Tìm và chọn báo cáo liên quan đến tính năng tự động gọi lại, chẳng hạn như báo cáo số lượng cuộc gọi lại (callback volume report) hoặc báo cáo thời gian chờ đợi của cuộc gọi lại (callback wait time report).
 4. Chọn thiết lập báo cáo, bao gồm thời gian báo cáo, loại báo cáo và các thông số khác phù hợp với nhu cầu của bạn.
 5. Chạy báo cáo và xem kết quả. Báo cáo sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về cuộc gọi lại, bao gồm thời gian chờ đợi, số lượng cuộc gọi lại, thời gian phản hồi và các thông tin khác liên quan đến quá trình gọi lại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để phân tích các báo cáo về cuộc gọi lại. Các công cụ này cho phép bạn thực hiện các phân tích chi tiết về các mẫu và xu hướng của cuộc gọi lại, giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ của tổng đài điện thoại.

3. Có công cụ phân tích dữ liệu nào bạn khuyên dùng để phân tích báo cáo?

Có nhiều công cụ phân tích dữ liệu khác nhau có thể được sử dụng để phân tích các báo cáo về cuộc gọi lại trong hệ thống tổng đài điện thoại Avaya. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách của bạn, có một số công cụ được khuyên dùng như sau:

 1. Avaya Analytics: Đây là một công cụ phân tích dữ liệu được thiết kế đặc biệt cho hệ thống Avaya. Công cụ này cho phép bạn theo dõi và phân tích các hoạt động của tổng đài điện thoại, bao gồm cuộc gọi lại. Avaya Analytics cung cấp các báo cáo chi tiết và các công cụ phân tích để giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình và cải thiện chất lượng dịch vụ của tổng đài điện thoại.
 2. Tableau: Đây là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến. Tableau cho phép bạn kết nối và phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm các báo cáo về cuộc gọi lại trong hệ thống Avaya. Công cụ này cung cấp các tính năng trực quan và dễ sử dụng để phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo đẹp mắt.
 3. Microsoft Power BI: Đây là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ khác. Microsoft Power BI cho phép bạn kết nối và phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm các báo cáo về cuộc gọi lại trong hệ thống Avaya. Công cụ này cung cấp các tính năng trực quan và dễ sử dụng để phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo đẹp mắt.

Tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn một trong những công cụ phân tích dữ liệu trên hoặc tìm kiếm các công cụ khác phù hợp với nhu cầu của bạn.