Danh sách đầu số MobiFone của VNPT mới nhất hiện nay

admin Tháng Tám 14, 2020

Chắc nhiều bạn chưa biết, nhà mạng mobifone là nhà mạng của VNPT, cũng như Viettel, VNPT cũng có 2 dạng đầu số, đó là đầu số di động và đấu số tổng đài

Danh sách đầu số di động VNPT

  • Đầu số nhà mạng Mobifone bao gồm: 090, 093, 0120, 0121, 0122, 0126, 0128, 08966
  • Đầu số MobiFone cũ là 089, 090, 093, 0120, 0121, 0122, 0126, 0128
  • Đầu số MobiFone hiện tại (từ 15/09/2018) là :089, 090, 093, 070, 079, 077, 076, 078

Các đầu số tổng đài 1900, 1800 VNPT

 

STT Kiểu đầu số 1900 VNPT Cước gọi (đồng/phút – chưa VAT)
1 190010xx (trừ 19001010, 19001011, 19001020) 909
1900110x
190012xx
190015xx
190018xx
1900190x
190054xxxx
Từ 1900571200 đến 1900571234
Từ 1900571245 đến 1900571272 (trừ 1900571257)
Từ 1900571291 đến 1900571299
Từ 1900571500 đến 1900571511
Từ 1900571519 đến 1900571554  (trừ 1900571537)
Từ 1900571582 đến 1900571598
2 1900115x, 1900116x, 1900117x, 1900118x, 1900119x (trừ 19001154, 19001164, 19001174, 19001184) 1363
190017xx
190055xxxx
Từ 1900599800 đến 1900599849 (trừ 1900599818, 1900599840)
Từ 1900599858 đến 1900599868
Từ 1900599889 đến 1900599898
Từ 1900599918 đến 1900599956 (trừ 1900599929, 1900599951)
Từ 1900599967 đến 1900599978
Từ 1900599982 đến 1900599990
3 19001010, 19001011 1818
1900111x
190019xx (trừ 1900190x, 19001922, 1900193x, 1900194x,1900195x,1900197x )
190056xxxx
190058xxxx
4 19001020, 19001922, 1900571257, 1900571537, 1900571599 2727
1900112x
Từ 1900571235 đến 1900571244
Từ 1900571273 đến 1900571290
Từ 1900571512 đến 1900571518
Từ 1900571555 đến 1900571581
19005757xx
5 1900113x 3,636
6 1900114x 4545
1900599818, 1900599840, 1900599899, 1900599929, 1900599951
Từ 1900599850 đến 1900599857
Từ 1900599869 đến 1900599888
Từ 1900599900 đến 1900599917
Từ 1900599957 đến 1900599966
Từ 1900599979 đến 1900599981
Từ 1900599991 đến 1900599999
7 19001154 5,454
8 Từ 19001930 đến 19001938 và 19001164 7,272
9 Từ 19001940 đến 19001949 và 19001174 9,090
10 Từ 19001950 đến 19001959 và 19001184 10,909
11 Từ 19001970 đến 19001979 13,636

 

Nếu quý khách muốn thuê đầu số 1900 vnpt thì hãy liên hệ ngay với CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SỐ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn danh sách danh sách các đầu số VNPT số đẹp, tứ quý, số phong thủy

CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SỐ