Cài đặt ngôn ngữ và thời gian cho điện thoại VoIP

admin Tháng Mười Hai 28, 2022

Khi sử dụng tổng đài điện thoại IP, ngoài việc cài đặt giọng nói trên tổng đài điện thoại IP người dùng cũng cần phải cài đặt ngôn ngữ và thời gian nữa. Vì vậy trong bài viết này dauso1900 sẽ hướng dẫn bạn đọc cài đặt ngôn ngữ và thời gian cho điện thoại VoIP

Cài đặt cơ bản của Điện thoại IP T780 bao gồm:

  • Ngôn ngữ
  • Thời gian và ngày tháng
  • nút kêu gọi

Bước 1. Ngôn ngữ điện thoại IP

Một trong những chức năng tổng đài ip hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ khởi tạo điện thoại mặc định là tiếng Anh, giao diện điện thoại IP và giao diện web được tích hợp: sau khi điện thoại thay đổi ngôn ngữ, trang web sẽ được làm mới và ngôn ngữ sẽ được cập nhật đồng bộ với điện thoại; khi giao diện web thay đổi ngôn ngữ, bạn cần khởi động lại điện thoại IP.

– Cài đặt ngôn ngữ qua giao diện điện thoại

1. Nhấn Menu->Cài đặt->Cài đặt cơ bản->Ngôn ngữ .

2. Nhấn lên xuốngchọn ngôn ngữ cần thiết.

3. Nhấn phím mềm Save để lưu ngôn ngữ đã chọn √ như hình bên dưới.

Khi ngôn ngữ của giao diện điện thoại IP được thay đổi, sau khi giao diện web được làm mới, ngôn ngữ sẽ được thay đổi đồng bộ thành ngôn ngữ được đặt trên điện thoại IP (Ví dụ: Tiếng Anh được đặt trên giao diện điện thoại IP, giao diện web được làm mới, và ngôn ngữ của giao diện web cũng được chuyển sang tiếng Anh).

– Cài đặt ngôn ngữ qua giao diện điện thoại

1. Nhập địa chỉ IP của điện thoại để vào giao diện web.

2. Ở trên cùng bên phải của giao diện web, hãy chọn ngôn ngữ từ hộp thả xuống.

Bước 2. Ngày & Giờ

Điện thoại IP có thể được cài đặt để hiển thị thời gian trên màn hình LCD khi điện thoại ở chế độ chờ.

Định cấu hình máy chủ SNTP của bạn để tự động lấy ngày và giờ hoặc bạn có thể đặt ngày và giờ theo cách thủ công.

– Lấy ngày giờ tự động qua giao diện điện thoại

1. Bấm Menu -> Settings -> Basic Settings -> Time & Date -> Automatic Timing.

2. Nhấn phím mềm OK để lưu.

– Đặt ngày giờ thủ công qua giao diện điện thoại

1. Bấm Menu -> Settings -> Basic Settings -> Time & Date -> Manual Timing.

2. Nhấn lên xuống chọn.

3. Nhập ngày giờ bạn muốn đặt qua bàn phím số.

4. Sau khi cài đặt, nhấn phím mềm Save để lưu.

Lưu ý: Không thể cấu hình máy chủ SNTP trên giao diện Điện thoại IP. Nếu bạn cần định cấu hình múi giờ và máy chủ SNTP, vui lòng định cấu hình trên giao diện web.

– Lấy thời gian tự động thông qua trình duyệt web

  • 1. Đăng nhập vào trang điện thoại bằng địa chỉ IP
  • 2. Nhấn cài đặt (E) -> ngày giờ (t)
  • 3. Cài đặt thủ công bị tắt theo mặc định.
  • 4. Máy chủ chính và máy chủ phụ điền địa chỉ máy chủ SNTP.
  • 5. Đặt thời gian đồng bộ hóa, đơn vị (giây)
  • 6. Nhấn nút Xác nhận để lưu lại sau khi thiết lập.

– Đặt thời gian thủ công thông qua trình duyệt web

1. Đăng nhập vào trang điện thoại bằng địa chỉ IP

2. Nhấn cài đặt (E) -> ngày giờ (t)

3. Cài đặt thủ công được bật.

4. Đặt ngày giờ nếu cần.

5. Nhấn nút Xác nhận để lưu lại sau khi thiết lập.

– Cài đặt Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

1. Đăng nhập vào trang điện thoại bằng địa chỉ IP.

2. Nhấn cài đặt (E) -> ngày giờ (t).

3. Thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày là tự động, chỉ cần chọn vị trí tương ứng.

4. Có hai loại cài đặt thủ công phương thức tiết kiệm ánh sáng ban ngày theo ngày hoặc theo tuần. Điền vào thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

5. Nhấn nút Xác nhận để lưu lại sau khi thiết lập

✦ Tự động cài đặt Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày:

✦ Thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày theo ngày:

✦ Thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày theo tuần:

– Đặt định dạng hiển thị ngày giờ qua trình duyệt web

1. Đăng nhập vào trang điện thoại bằng địa chỉ IP.

2. Nhấn cài đặt (E) -> ngày giờ (t).

3. Chọn định dạng thời gian. (Định dạng Giờ 12 và Giờ 24).

4. Điện thoại hỗ trợ 7 định dạng ngày và các định dạng ngày khác nhau sẽ hiển thị ngày tương ứng trên màn hình LCD của điện thoại.

Bảng sau đây hiển thị ngày được hiển thị ở mỗi định dạng ngày:

Nút kêu gọi

Điện thoại IP có thể đặt các số * và # làm nút gọi đi, bạn cũng có thể sử dụng nút “ ok ” và gửi phím mềm để gửi đi, cài đặt theo thói quen cá nhân của bạn.

– Đặt phím gọi đi trên giao diện điện thoại

1. Nhấn Menu->2.Tính năng->4.Nhấn là gửi.

2. Sử dụng phím mềm chuyển đổi để chuyển đổi phím tắt ( *、#、disable).

3. Sau khi chuyển đổi, nhấn phím mềm Lưu để lưu thao tác.

Lưu ý: Vui lòng tham khảo phần thực hiện lệnh gọi để biết các thao tác cụ thể.

Khóa bàn phím

Kích hoạt khóa bàn phím trên điện thoại có thể ngăn chặn việc sử dụng điện thoại bởi những người không được ủy quyền hoặc các thao tác tình cờ do vô tình chạm vào. Khi bàn phím bị khóa, chỉ có thể gọi các số gọi khẩn cấp. Nếu bạn cần quay số khác, bạn cần phải mở khóa.

Khóa bàn phím có thể được chia thành các loại: Phím menu, Phím chức năng và Phím tất cả

✦ Phím menu : Phím mềm menu và phím lập trình được đặt làm phím menu bị khóa, có thể sử dụng các phím khác.

✦ Các phím chức năng : Các phím chức năng như phím điều hướng, phím OK, phím Tin nhắn, phím Chuyển, phím Quay số lại và 4 phím mềm đều bị khóa. Các phím khác sử dụng bình thường.

✦ Tất cả các phím : Ngoại trừ phím * , phím # , bàn phím số, phím rảnh tay, phím tài khoản và phím điều chỉnh âm lượng, tất cả các phím khác đều bị khóa. Giao diện quay số chỉ có thể quay số khẩn cấp đã đặt trước. Bạn có thể trả lời cuộc gọi bằng cách nhấc tay cầm, phím rảnh tay, phím Tai nghe, phím mềm trả lời và phím tài khoản tương ứng. Bạn có thể từ chối cuộc gọi đến thông qua phím mềm từ chối.

– Cài đặt khóa bàn phím thông qua giao diện điện thoại

1. Nhấn Menu->Cài đặt->Cài đặt cơ bản->Khóa bàn phím.

2. Nhập mã PIN mong muốn (mã PIN mặc định: quản trị viên) vào trường Mở khóa mã PIN , sau đó nhấn phím mềm OK .

3. Nếu bạn nhập mật khẩu mặc định, bạn sẽ được nhắc thay đổi mật khẩu mới. Mật khẩu đang sử dụng để vào cài đặt khóa bàn phím điện thoại và mở khóa bàn phím.

4. Nhấn phím mềm hoặc, hoặc Switch để chọn Đã bật từ trường Bật khóa.

5. Nhấn hoặc, hoặc Switch soft key để chọn kiểu khóa bàn phím từ trường Lock type

6. Nhập thời gian khóa tự động vào trường Auto Lock (0~ 3600 giây)

A) Nếu thời gian được đặt thành 0 giây, khóa bàn phím sẽ không tự động khóa sau khi lưu, bạn cần nhấn lâu gửiđể bật khóa bàn phím.

B) Nếu thời gian khác được đặt (ví dụ: 10 giây), điện thoại sẽ tự động khóa sau thời gian đã đặt (ví dụ: sau 10 giây) sau khi ở chế độ chờ.

7. Nhấn phím mềm Save để lưu thay đổi.

Khi điện thoại bị khóa, màn hình LCD sẽ nhắc “Bàn phím bị khóa”. Và màn hình phím mềm sẽ thay đổi thành Emerg(cuộc gọi khẩn cấp) và Unlock(Sử dụng để mở khóa bàn phím). Như hình dưới đây:

– Để đặt khóa bàn phím thông qua giao diện người dùng web

1. Đăng nhập vào trang điện thoại bằng địa chỉ IP.

2. Nhấn Tính năng (U) -> Khóa bàn phím (=).

3. Chọn Đã bật từ hộp thả xuống Khóa bàn phím.

4. Chọn Loại khóa từ hộp thả xuống Loại khóa bàn phím.

5. Nếu bạn cần thay đổi mật khẩu mở khóa. Nhập mật khẩu mới vào trường Mã PIN Mở khóa Điện thoại.

6. Nhập thời gian khóa tự động vào trường Auto-Lock ( 0~ 3600 giây)

A) Nếu thời gian được đặt thành 0 giây, khóa bàn phím sẽ không tự động khóa sau khi lưu, bạn cần nhấn lâu gửiđể bật khóa bàn phím.

B) Nếu thời gian khác được đặt (ví dụ: 10 giây), điện thoại sẽ tự động khóa sau thời gian đã đặt (ví dụ: sau 10 giây) sau khi ở chế độ chờ.

7. (Tùy chọn) Bạn có thể đặt các số gọi khẩn cấp, mỗi số được phân tách bằng dấu phẩy.

8. Nhấn nút Xác nhận để lưu thay đổi.

– Để mở khóa bàn phím thông qua giao diện điện thoại

1. Nhấn phím mềm Mở khóa hoặc bất kỳ phím bị khóa nào, chẳng hạn như phím menu, phím chức năng và tất cả các phím.

2. Nhập mật khẩu mở khóa vào trường Mã PIN mở khóa.

3. Nhấn phím mềm OK để mở khóa.

Phím mềm Mở khóa trên giao diện chờ biến mất tức là đã mở khóa thành công. Nhấn gửivà giữ hoặc đợi thời gian mở khóa để khóa lại bàn phím.

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu mở khóa, bạn có thể đặt lại mật khẩu qua giao diện người dùng web.

Hiện nay có rất  nhiều các đơn vị sử dụng tổng đài như cách trao đổi thông tin, tư vấn khách hàng chính. Tất cả các doanh nghiệp có thể sử dụng đầu số 1900 với rất nhiều mảng dịch vụ hay mục đích khác nhau như: Hotline Chăm sóc khách hàng, đặt hàng, bảo hành, tư vấn dịch vụ (y tế, tâm lý, sức khỏe, giáo dục, vv….