Cách Chỉnh Ngày Giờ Điện Thoại Bàn Panasonic

admin Tháng Mười Một 23, 2019

Dưới đây là cách chỉnh ngày giờ điện thoại bàn Panasonic chi tiết mà Dauso1900.vn chia sẻ cho các bạn

CÁCH CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC DBS

Điều chỉnh ngày giờ điện thoại bàn Panasonic phải được đặt từ Màn hình điện thoại. Ngày và giờ hiện tại được hiển thị trên màn hình LCD bằng cách bấm phím “On / Off” của điện thoại. Tại thời điểm này, điện thoại sẽ phát ra âm quay số liên lạc.

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chỉnh Ngày Giờ Điện Thoại Bàn Panasonic

Để vào chế độ lập trình:

 • Nhấn phím “Prog”
 • “F” sẽ xuất hiện trên màn hình
 • Quay số “##”
 • “Program Mode” xuất hiện trên dòng đầu tiên của màn hình;
 • “Main Mode” xuất hiện trên dòng hiển thị thứ hai
 • Nhấn phím “FF1” (là nút đầu tiên trên hàng phím của nút)
 • “Select Sub Mode” xuất hiện trên dòng thứ hai của màn hình
 • Quay số “1 #”
 • “1: DATE 2: TIME” xuất hiện
 • Quay số “1 #”
 • “MONTH / DAY / YEAR” xuất hiện
 • Nhập hai chữ số cho tháng, hai chữ số cho ngày, hai chữ số cho năm (ví dụ: 01/01/00)
 • Nhấn “#”
 • “Time Set Mode” xuất hiện trên màn hình
 • Nhập bốn chữ số bốn giờ và phút (phải là quân đội / thời gian 24 giờ, ví dụ: 10:00 sáng nhập 1000)
 • Nhấn ” #”
 • Bấm phím “On / Off” để tắt điện thoại.
 • Ngày và giờ mới xuất hiện trên màn hình.

CÁCH CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC KXT

Cài đặt thời gian phải được hoàn thành từ Màn hình điện thoại LCD ở Phần mở rộng 11, sử dụng bàn phím điện thoại. Loại hệ thống này yêu cầu sê-ri “Easa-phone” hoặc điện thoại kiểu sê-ri 7000 (số kiểu được liệt kê ở dưới cùng của điện thoại) có một hoặc nhiều công tắc nhỏ nằm ở phía sau điện thoại. Điện thoại “XDP” kỹ thuật số không thể được sử dụng trên loại hệ thống này!

ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC KXT

Để đặt thời gian:

 • Nhấc ống nghe hoặc nhấn nút “SP-Phone” trên Tiện ích mở rộng 11.
 • Quay số “77”
 • Nhập giờ với 2 chữ số. (01 đến 12)
 • Nhập phút với 2 chữ số. (00 đến 59)
 • Quay số (0) cho AM hoặc (1) cho PM.
 • Nhấn “#”
 • Chờ âm xác nhận. (Ngay sau khi nhấn nút #, việc đếm thời gian mới sẽ bắt đầu).

CÁCH CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI PANASONIC KXTA

Cài đặt ngày và giờ phải được hoàn thành từ Màn hình điện thoại LCD, sử dụng bàn phím điện thoại. Loại hệ thống này yêu cầu điện thoại kiểu sê-ri 70xx hoặc 77xx (số kiểu được liệt kê ở dưới cùng của điện thoại) có một hoặc nhiều công tắc nhỏ được đặt ở phía sau điện thoại. Điện thoại “XDP” kỹ thuật số không thể được sử dụng trên loại hệ thống này!

CÁCH CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI PANASONIC KXTA

Nếu sử dụng điện thoại sê-ri 70xx, hãy bắt đầu lập trình bằng cách trước tiên di chuyển công tắc Bộ nhớ ở phía sau điện thoại sang vị trí “PROGRAM”. Nếu sử dụng điện thoại sê-ri 77xx, hãy bắt đầu lập trình bằng cách nhấn nút Chương trình trước tiên.

 • Để chọn lập trình hệ thống “user”, nhập “* # 1234”
 • Để chọn chế độ lập trình “Time and Date”, nhập “000”
 • Nhấn nút “SP-PHONE”. Một ví dụ hiển thị LCD sẽ là: ’01 tháng 1 FRI
 • Để thay đổi mục nhập năm, nhấn nút “TRANSFER” để xóa mục hiện tại và nhập năm mới ở định dạng 2 chữ số.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt tháng. Tiếp tục nhấn nút “AUTO ANSWER” cho đến khi tháng mong muốn được hiển thị.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt ngày. Để thay đổi mục nhập hiện tại, nhấn nút “TRANSFER” và nhập ngày mới – số từ 1 đến 31.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt ngày trong tuần. Tiếp tục nhấn nút “AUTO/ANSWER” cho đến khi ngày mong muốn trong tuần được hiển thị.
 • Nhấn các nút “AUTO DIAL” và sau đó nhấn nút “SP-PHONE” để lưu cài đặt ngày và tiến hành cài đặt thời gian. Và ví dụ hiển thị sẽ là: 12:00 PM 24
 • Để thay đổi giờ, nhấn nút “TRANSFER” và nhập giờ mới – số phải từ 1 đến 12.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt phút. Để thay đổi mục nhập hiện tại, nhấn nút “TRANSFER” và nhập phút mới – số phải từ 1 đến 59.
 • Nhấn “CFW / DND” để tiến hành cài đặt AM / PM. Nhấn “AUTO / ANSWER” để chọn AM hoặc PM.
 • Nhấn nút “AUTO DIAL” và sau đó nhấn nút “HOLD” để lưu cài đặt thời gian.

Để kết thúc chương trình, nếu sử dụng điện thoại sê-ri 70xx, hãy chuyển công tắc Bộ nhớ ở phía sau điện thoại về vị trí “đặt”. Nếu sử dụng điện thoại sê-ri 77xx, chỉ cần nhấc và thay thế điện thoại.

CÁCH CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI PANASONIC KXTD

Cài đặt ngày và giờ phải được hoàn thành từ Màn hình điện thoại LCD, sử dụng bàn phím điện thoại. Loại hệ thống này thường sử dụng điện thoại kiểu “XDP” kỹ thuật số (số kiểu được liệt kê ở dưới cùng của điện thoại), nhưng cũng có thể sử dụng điện thoại 7000 series. Quy trình sau đây giả sử sử dụng điện thoại Tiếp viên “XDP”.

ĐIỆN THOẠI PANASONIC KXTD

 • Để chọn lập trình hệ thống “user”, nhấn nút PROGRAM và sau đó nhập “** 1234”
 • Để chọn chế độ lập trình “Time and Date”, nhập “000”
 • Nhấn nút “SP-PHONE”. Một ví dụ hiển thị LCD sẽ là: 01 Jan. 1 FRI

GHI CHÚ: Tùy thuộc vào loại điện thoại và phiên bản phần mềm, dòng thứ hai trên màn hình điện thoại có thể cung cấp hướng dẫn “follow-me” để thay đổi ngày giờ hệ thống. Nếu các hướng dẫn này không được hiển thị, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới:

 • Để thay đổi mục nhập năm, nhấn nút “TRANSFER” để xóa mục hiện tại và nhập năm mới ở định dạng 2 chữ số.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt tháng. Tiếp tục nhấn nút “AUTO ANSWER” cho đến khi tháng mong muốn được hiển thị.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt ngày. Để thay đổi mục nhập hiện tại, nhấn nút “TRANSFER” và nhập ngày mới – số từ 1 đến 31.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt ngày trong tuần. Tiếp tục nhấn nút “TỰ ĐỘNG / TRẢ LỜI” cho đến khi ngày mong muốn trong tuần được hiển thị.
 • Nhấn các nút “AUTO DIAL” và sau đó nhấn nút “SP-PHONE” để lưu cài đặt ngày và tiến hành cài đặt thời gian. Và ví dụ hiển thị sẽ là: 12:00 PM 24
 • Để thay đổi giờ, nhấn nút “TRANSFER” và nhập giờ mới – số phải từ 1 đến 12.
 • Nhấn nút “CFW / DND” để tiến hành cài đặt phút. Để thay đổi mục nhập hiện tại, nhấn nút “TRANSFER” và nhập phút mới – số phải từ 1 đến 59.
 • Nhấn “CFW / DND” để tiến hành cài đặt AM / PM. Nhấn “AUTO / ANSWER” để chọn AM hoặc PM.
 • Nhấn nút “AUTO DIAL” và sau đó nhấn nút “HOLD” để lưu cài đặt thời gian.
 • Nhặt và sau đó thay thế máy thu điện thoại để kết thúc quy trình lập trình.

Nếu công ty, doanh nghiệp của bạn có nhu cầu lắp đặt tổng đài 1900 cho hệ thống điện thoại Panasonic, hãy liên hệ với chúng tôi để được chọn lựa một trong 10 000+ đầu số 1900 và đẹp nhất. Nếu muốn đăng ký, mời liên hệ: 0911 795 222 – 0933 795 222 hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng: 1900 0234

CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-T 308, KX-T 616S VÀ KX-T 1232

CÁCH CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC KX-T 308 và KX-T 616

Bạn phải ở trên điện thoại chính, trạm 11, để đặt thời gian.

 • Đầu tiên Nhấn liên lạc, sau đó quay số 77.
 • Tiếp theo Nhập giờ (01 đến 12), sau đó Nhập phút (00 đến 59).
 • Sử dụng bộ sau AM hoặc PM: 0 cho AM hoặc 1 cho PM.
 • Tiếp theo Nhấn # để lưu thông tin và sau đó Hang Up.

CÁCH CHỈNH NGÀY GIỜ ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC KX-T 1232

Để đặt thời gian, bạn phải sử dụng điện thoại chính ở trên jack 01. Để xác định xem điện thoại của bạn có ở trên jack 01 không, hãy đặt công tắc ở cuối điện thoại hiển thị thành chương trình rồi ấn số 6 trên bàn phím quay số của điện thoại và đọc jack và số mở rộng, sẽ hiển thị jack 01.

 • Đầu tiên Đặt công tắc ở cuối điện thoại thành “PROGRAM”, sau đó Quay số 0.
 • Tiếp theo Nhập năm bằng 2 chữ số cuối.
 • Tiếp theo Nhập tháng (01-12).
 • Tiếp theo Nhập tháng (01-12).
 • Nhập ngày trong tuần bằng cách sử dụng: (Chủ nhật là 0, Thứ bảy là 6.)
 • Tiếp theo Nhập giờ (01-12) và sau đó Nhập phút (00-59).
 • Sử dụng cách sau để đặt AM hoặc PM: 0 cho AM hoặc 1 cho PM.
 • Tiếp theo Bấm phím AUTO DIAL / STORE và sau đó Chuyển công tắc điện thoại về SET.